مبلغ چینی زبان در آفتاب شرقی
56 بازدید
محل ارائه: شبکه یک / آفتاب شرقی
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
24 بهمن 92 قبل از اذان ظهر در مورد فعالیتهای تبلیغی در چین