آخوند چینی در مستند راز
62 بازدید
محل ارائه: شبکه چهار مستند راز
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
در برنامه مستند راز به بررسی تبلیغ و سختی های تبلیغ پرداخته و از تبلیغ طلبه ای در چین مستند پخش نموده اند