تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
ریاضی فیزیک 
ثقه الاسلام 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00